A projekt működtetésének bemutatása

 

 

A feladatmegosztás:

 

A projekt keretében a főpályázó és a konzorciumi partnerek között a fő tevékenységekhez tartozó feladatok alábbi megosztása alakul ki:

 

Közös folyamatok, tevékenységek:

áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása, számítástechnikai eszközökkel történő felszerelése

Pszichológiai szolgáltatás biztosítása az áldozatok részére az ISZ székhelyén és a Rendőrség kapitányságain.

 

Főpályázó (Kormányhivatal) feladatai:

 

Menedzsment funkciók ellátása

Csapatépítő tréning a vezetőknek és az áldozatvédelemmel közvetlenül foglalkozó munkatársak részére

Együttműködés, eljárásrend kialakítása

Nyilvánosság biztosítása keretében Nyitó, záró konferencia megtartása, záró kiadvány elkészítése, TV, valamint újsághirdetések, rádióreklámok készíttetése

Kötelező könyvvizsgálat

Mentálhigiénés tanácsadás

Reintegrációs foglalkozások

 

KIH feladatai:

 

Mérés, közvélemény-kutatás

Szupervízió a pszichológusok számára

Interdiszciplináris felkészítők

 

Rendőrség feladatai:

 

Esetmegbeszélések tartása

„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” című e-learning tanfolyam megrendelése lefolytatása

Kommunikációs, stressz, konfliktuskezelés tanfolyam megrendelése, lefolytatása

Önismereti tréningek

Önvédelmi tanfolyamok

Prevenció, „kék esték” megtartása a célcsoport „tömeges” elérésére

Módszertani útmutató készítése

Kisfilmek készítése

Nyilvánosság biztosítása keretében (társasjáték pályázat és kisfilm pályázat megtartása)

Szakmai konferenciák megtartása

Nyilvánosság biztosítása

 

A projekt koordinátor, a pénzügyi koordinátor és asszisztens és a szakmai koordinátor a saját szervezeteinek irányítása alatt áll, ugyanakkor a projektben ellátják az adott területhez tartozó feladatokat is. Mindannyian a projektmenedzser irányítása alatt állnak, a projektfeladatok megvalósítása terén.

 

Projektmenedzser fő feladatai:

 

Kritikus feladatok: tervezés, szervezés, koordináció, irányítás, határidők betartása és betartatása a megvalósításban.

Jelentések készítése: EPEJ, PEJ, ZPEJ, Kifizetési igények összefogása, kérelmek beadása.

Projekt irányítási kézikönyv előkészítése, kialakíttatása, betartatása.

Kommunikációs tervben kidolgozásában való közreműködés, a kommunikáció élénkítése, elősegítése.

Projekt technikai felügyelete.