Projekt célok 4 pillére

 

 

1. Áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása

 

Egy hatékony áldozatsegítő háló kialakítása, az áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák létrehozásával a megyében működő Rendőr-főkapitányságokon és a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál és kirendeltségein.

 

2. Tréningek, tapasztalatcserék, konferenciák, műhelymunkák, esetmegbeszélések a célcsoportok számára.

 

A megyében működő közintézmények szakemberei, civil szervezetek tagjai szorosan együttműködve, hatékonyabban tudják a problémákat adekvát módon kezelni, tovább tudják irányítani a segítséget kérőket a megfelelő szakemberhez.

 

I. Áldozatok részére

 

- Pszichológusi segítségnyújtás

 

- Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

 

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

 

- Önismereti tréning

 

- Reintegrációs foglalkozás

 

- Önvédelmi tanfolyam

 

II. Szakemberek számára

 

- Csoportos szupervízió

 

- Kommunikációs tréning

 

- Készségeik, képességeik fejlesztése az e-learning tananyag segítségével. - Interdiszciplináris felkészítés

 

- esetmegbeszélések tartása

 

- A nem szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására

 

3. Kommunikáció,tájékoztatás,nyilvánosság

 

4. Kísérleti tesztprogram

 

Célcsoport:

 

  • Bűncselekmények sértettjei;
  • Tulajdon elleni szabálysértések sértettjei;
  • Potenciális áldozatok, különösen hátrányos földrajzi fekvésű-, zsáktelepüléseken élők;
  • Szakemberek;
  • Az áldozatok mikrokörnyezete;
  • A településen élő állampolgárok.

 

III. A projekt hosszútávú és közvetlen céljai:

 

Hosszútávú cél: az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül.

 

A potenciális áldozatok felkészítését és az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatást is magában foglaló, komplex és eredményes beavatkozás érdekében – nemcsak az áldozatokra, hanem környezetükre és a velük kapcsolatba kerülő szakmai szervezetekre is összpontosítunk.

 

Közvetlen célok:

  • A helyi együttműködések révén az állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy kriminális cselekmények (bűncselekmények, kriminális szabálysértések) sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák védekezőképességüket.
  • A már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítő szolgáltatáshoz jussanak, sérelmeik ne maradjanak ellátatlanul, becsatornázódjanak az állami vagy nem állami szervezetek által nyújtott áldozatsegítés rendszerébe. A projekt megvalósításával a bűncselekményt és szabálysértést elszenvedők nem csak általános jellegű, hanem személyre szabott, rugalmasabban igénybe vehető segítséget kapnak a helyi együttműködésben résztvevő szervezetektől. Fontos, hogy az elérhető szervezetek ne csak a fizikai nehézségek leküzdéséhez, hanem a megfelelő mentálhigiéné visszanyeréséhez/eléréséhez szükséges támogatási formákat is rendelkezésre bocsássák. A sérelmet szenvedők megerősítése révén könnyebben elkerülhető ismételt áldozattá válásuk.
  • A sérelmet szenvedett állampolgár az elkövetett bűncselekményhez (szabálysértéshez) kapcsolódó eljárások során ne sérüljön ismételten (másodlagos viktimizáció). E nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében a szervezeteket és munkatársaikat empatikusabbá, jobban szervezetté, reflexívebbé kell tenni. Az áldozatok visszailleszkedéséhez jelentős segítséget nyújthat közvetlen környezete befogadó készsége.
  • Az állami és nem állami áldozatsegítő szervezetek igénybevehető szolgáltatásai között megfelelő, az áldozatok védelmét, megsegítését leghatékonyabban szolgáló egyensúlyi helyzet alakuljon ki.