A projektgazda szervezet bemutatása

 

1.1. A projektgazda szervezet bemutatása

 

Főpályázó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Rövidített név: Kormányhivatal

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Hivatalos képviselő neve, beosztása: Román István Kormánymegbízott

 

Alaptevékenységek, a vállalkozás/szervezet története, a cég/szervezet termékeinek/szolgáltatásainak/tevékenységi körének bemutatása:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 2. § (1) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. § szerint:

 

(1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből áll.

(2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint az osztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a Jogi Perképviseleti Osztály és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra tagozódhatnak.

(3) A Kormányhivatalban a következő szakigazgatási szervek működnek

a) Szociális és Gyámhivatal;

b) Építésügyi Hivatal;

c) Igazságügyi Szolgálat;

d) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság;

e) Földművelésügyi Igazgatóság;

f) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság;

g) Földhivatal;

h) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv;

i) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság;

j) Munkaügyi Központ;

k) Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv;

l) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség;

m) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv;

n) Közlekedési Felügyelőség.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának alapadatai:

 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.

Igazságügyi Szolgálat

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 165.

Tel.: 06-42/597-670

Fax: 06-42/597-671

E-mail: szabolcs@kih.gov.hu

Honlap: www.kih.gov.hu

Igazgató: Dr. Mozga Róbert

 

Szervezeti felépítés:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának organogramja

 

1.2. A konzorciumi partnerek bemutatása

 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

 

Alapadatok:

 

Partner 1: Igazságügyi Minisztérium (KIH utódja)

Rövidített név: IM

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.

Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Hivatalos képviselő neve, beosztása: Trócsányi László

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bemutatása:

 

Alapadatok:

 

Partner 2: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

Rövidített név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei RFK

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 66.

Hivatalos képviselő neve, beosztása: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos

Elérhetőség: +36-42-311-975

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai tevékenysége:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság központilag felügyelt költségvetési szerv, mely a Rendőrségről szóló 1994. évi 34. tv. (Rtv.) rendelkezései alapján működik. A törvény rögzíti, hogy a Rendőrség  sajátos jogállású és szervezetű  fegyveres rendvédelmi szerv, melynek feladata a közrend, a közbiztonság védelme, az államhatár őrzése és az államhatár rendjének fenntartása. A Rendőrség nem elszigetelten tevékenykedik. A közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés szoros együttműködést feltételez a társadalom egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, egyéb rendvédelmi és rendészeti szervekkel, civil szervezetekkel és a lakossággal. A rendőrségi munkát legmagasabb szinten az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény, azon túl az Rtv. és a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII.23.) számú IRM rendelet határozza meg (melyek több alkalommal rendeletekkel módosultak).

 

Bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatait a Rendőrség az Rtv. és más jogszabályok alapján látja el. Az állami jelzővel a jogalkotó az egységes, állami Rendőrség mellett tette le a voksát.

 

A Rendőrséget a Belügyminiszter irányítja rendeletekkel közjogi szervezetszabályozó eszközökkel. Az Rtv. határozza meg a Rendőrség központi (Országos Rendőr-főkapitányság), területi (Budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok) és helyi (rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek) szerveit, melyek szakmai és funkcionális elemekre tagozódnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8 rendőrkapitányság végzi a hatáskörébe utalt rendőri feladatokat, melyek a következők: Nyíregyházi (megyeszékhelyi), Mátészalkai, Kisvárdai, Nyírbátori, Vásárosnaményi, Tiszavasvári, Fehérgyarmati és Záhonyi Rendőrkapitányság.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 rendőrkapitánysága és a főkapitányság

 

6 határrendészeti kirendeltség végzi a határ védelmével kapcsolatos rendőri feladatokat, melyek a következők: Barabás, Beregsurány, Csenger, Kölcse, Nyírbátor és Záhony Határrendészeti Kirendeltség.