A projekt leírása: tartalom és tevékenységek

 

 

 3.1. A teljes projekt vonatkozásában tartalom, szakmai terv

 

Az általunk kidolgozott szakmai koncepció 4 pillérre tagozódik, melyek az alábbiak:

 

1. Áldozatsegítő és áldozatvédelmi irodák kialakítása

 

 • Áldozatvédelem, áldozatsegítés a Rendőrség által végzett tevékenység, mint a sértettként, illetve tanúként történő meghallgatás és kihallgatás, az állampolgárok tájékoztatása a megyében elérhető, áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetekről, azok tevékenységéről, az áldozatok jogorvoslati lehetőségeiről);
 • Pszichológiai szolgálat (a programban foglalkoztatásra kerülő pszichológusok áldozatokkal történő foglalkozása, mint például a bűncselekmények során nehezen feldolgozható történések, momentumok megbeszélése, feldolgozása);
 • Az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya által folytatott tevékenységhez szükség szerint biztosítja az áldozatok segítését, ezekben az irodákban.

8 városban, összesen 12 helyszínen történik az áldozatok segítése.

(hol, mikor, miben tudnak segíteni, kiknek, hogyan)

 Helyszín

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság - 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Szolgálat-4400 Nyíregyháza, Kereszt út 9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Szolgálat-4600 Kisvárda,

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Szolgálat-4900 Fehérgyarmat,

2. Felkészítő tréningek, áldozatvédelmi és áldozattá válást megelőző tréningek, tapasztalatcserék, konferenciák, műhelymunkák, esetmegbeszélések a különböző célcsoportok számára

 

A: Szolgáltatások a bűncselekmény áldozatainak számára:

 

1. Pszichológusi segítségnyújtás

A bűncselekménnyel összefüggő lelki problémák megoldásában nyújt segítséget.

 

2. Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

Egyéni és csoportos kezelések, terápiák biztosítása, segítségnyújtás, mentálhigiénés, életvezetési tanácsok nyújtása.

 

3. Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

A sértett meghallgatása, az otthoni életbe, társadalmi és munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus tanácsokkal történő ellátása.

 

4. Reintegrációs foglalkozás

A felnőtt korú csoporttagok saját élethelyzetének tudatosítása,a társadalomba,munka világába történő beilleszkedésük segítése,jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása a csoporttagok részére.

 

5. Önismereti tréning

A bűncselekmény következtében jelentősebb érzelmi, önértékelési nehézségekkel küzdő áldozatok számára; elsősorban középfokú iskolákban tanuló fiatalok számára:

 

6. Önvédelmi tanfolyam

A bűncselekmények fiatal áldozatainak részére önvédelmi technikák elsajátítása.

 

B. Szolgáltatások szakemberek számára:

 

 • Készségek, képességek fejlesztése, felkészítésük „Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” című e-learning igénybevétele a pályázat közvetlen megvalósításában résztvevő szakemberek részére
 • Műhelymunkák szervezése
 • Interdiszciplináris felkészítések
 • Esetmegbeszélések, tapasztalatcserék
 • Kommunikációs tréning
 • Szupervízió biztosítása
 • Felkészítés a nem szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozók részére

 

3. Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság, disszemináció

 

 • Nyitó- és záró konferencia
 • Szakmai konferenciák
 • Szóróanyagok összeállítása
 • Kisfilmek készítése
 • Papír formátumú kiadványok
 • Best-Practice tanulmány készítése
 • „Védd magad okosan” társasjáték elkészítése
 • Tv,rádió, újság folyamatos tájékoztatása

 

4. Kísérleti tesztprogram beindítása a bűnügyileg fertőzött, hátrányos helyzetű településeken, a tapasztalatok beépítése a fenntarthatóság érdekében.

 

A kísérleti tesztprogramban 12 település vesz részt:

 

Tímár, Nagyhalász, Dombrád, Pátroha, Nagyecsed, Nyírmihálydi,

Nyírpilis, Nyírtelek, Tiszavid, Tisztaberek, Tiszalök, Tuzsér.

 

A tesztprogram célja:

 

 • állampolgár-barát rendőri jelenlét a tesztprogram településein;
 • áldozatvédelmi és bűnmegelőzési szolgáltatás fejlesztése;
 • szóróanyagok terjesztése;
 • intenzívebb kapcsolattartás a lakossággal, a rendőri jelenlét fokozása helyett empatikus rendőri jelenlét megvalósítása a kijelölt településeken;
 • szinergia a Rendőrség Svájci-Magyar Alapok Testvérségi Programjában megvalósuló Community Policing (Közösségi Rendőrség) programmal.

 

      Kimenet (indikátorok):

Mutató forrása

Célérték elérésének időpontja

Vállalt

célérték

Mértékegység

Típus

(output/

eredmény)

Mutató neve

Szakmai beszámoló és Záró Beszámoló

2014

280

kimeneti

Felkészítésen részt

vett szakemberek

száma

1.

Szakmai beszámoló és Záró Beszámoló

2014

200

kimeneti

Szolgáltatást

igénybe vevők

száma

2.

Szakmai beszámoló és Záró Beszámoló

2014

3000

kimeneti

Felvilágosító,

tájékoztató rendezvényen részt vett személyek száma

3.

Szakmai beszámoló és Záró Beszámoló

2014

6

%

eredmény

A lakosság

tájékozottsági

szintjének,

elégedettségének,

biztonságérzetének

növekedése

4.

Nyíregyháza Rendőrkapitányság – 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 3-5.

Fehérgyarmat Rendőrkapitányság – 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 4.

Kisvárda Rendőrkapitányság – 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 9.

Mátészalka Rendőrkapitányság – 4700 Mátészalka, József Attila u. 1-3.

Nyírbátor Rendőrkapitányság – 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.

Vásárosnamény Rendőrkapitányság – 4800. Vásárosnamény, Kossuth u. 7-11.

Záhony Rendőrkapitányság – 4625 Záhony, Zalka Máté u. 1.

Tiszavasvári Rendőrkapitányság – 4440 Tiszavasvári, Kabai János u. 9.

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

Pszichológusi segítségnyújtás

-Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása

- Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása

 Szolgáltatások